Banino – Kostka brukowa Semmelrock, bruk klasyczny